För politik är personligt

torsdag 31 maj 2012

Spännande tider i Europaparlamentet

Jag befinner mig tillfälligt i Europaparlamentet, för att lära mig mer om hur parlamentet fungerar. Den här veckan är det utskottsvecka, vilket innebär att utskotten sammanträder och diskuterar och röstar. Utskottssammanträdena är öppna för dem som vill komma och lyssna, i alla fall när man lyckats komma in i parlamentet och tagit reda på i vilket rum de sammanträder. Dessutom webbsänds utskottsmötena, det är föredömligt transparent! Frågan är om något liknande skulle kunna inträffa i t ex Sveriges Riksdag?

Men det är inte under utskottsdiskussionerna som saker och ting avgörs, även om det kanske händer att någon byter fot när ett bra argument framförts. Dels för att det i slutändan ändå är parlamentet som ska rösta slutgiltigt. Och dels för att ledamöterna till stor del vet hur de ska rösta redan innan de går in i utskottet. En delegationsledare sitter och gör tummen upp, eller tummen ner, beroende på hur partigruppen ska rösta. Och oftast röstar ledamöterna efter den personen, eftersom det är svårt att hålla koll på alla skilda områden själv. Det påminner lite om hur Uppsala Studentkår brukade agera på SFSFUM, när det begav sig...

Röstningen är också ett kapitel för sig. Man röstar vid en förbestämd tidpunkt, och då röstar man igenom en massa i ett våldsamt tempo. Så det gäller att kunna skilja på ändringsförslag 12, kompromissförslag 32 och ändringsförslag 45. Just idag blev det också diskussion kring formalia vid röstningen i ett av utskotten, det kändes också litegrann som att komma tillbaka till kårpolitiken. :-) Dessutom gick det inte att lägga ändringsyrkanden i ett av utskotten, lustigt nog JURI (Utskottet för rättsliga frågor). Det var väl ändå lite skumt. Mp-bloggen ACTA-bloggen har för övrigt en bra sammanfattning av röstresultaten här.

Vill du lyssna på ett utskottsmöte, kan jag rekommendera sändningen från dagens utskottsmöte i LIBE, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter. Notera också hur ledamöterna röstar via handuppräckning (ja, som i skolan).

Dagen slutade historiskt, inte bara för att min mamma fyller år idag (Grattis mamma!!), utan också för att tre utskott idag röstade mot ACTA - handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning. Utskottens yttranden är bara en rekommendation, och det är parlamentet som slutgiltigt säger ja eller nej till ACTA. Hur det går får vi veta först i början av juli. Men för idag är det flera ACTA-motståndare som firar en liten delseger runt om i Europa.

Första intrycket av parlamentet är att ledamöterna här gärna driver sina egna frågor. Det är inte ovanligt med samarbeten över partigränserna (och då menar jag partierna i Europaparlamentet, inte de nationella partierna, förstås) och det är heller inte ovanligt att en eller flera ledamöter röstar emot sin partigrupp. Det gör politiken mindre förutsägbar i Europaparlamentet, och faktiskt också mer spännande!

Navet i parlamentet är dock inte ledamöterna, utan deras assistenter. 1500 assistenter makes the parliament go around, och utöver det en massa praktikanter. En röst i Bryssel menade att det är just assistenterna och praktikanterna som gör parlamentet till en ung, livlig och rolig institution - till skillnad från kommissionen som är mer av en gråhårig institution.

Slutligen, ett stort tack till Amelia Andersdotter och hennes assistent Mattias Bjärnemalm, som tar ansvar för min vistelse i parlamentet och därmed gjort det möjligt för mig att lära mig massa spännande saker om Bryssels inre liv och demokrati!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar